Djurassisterad pedagogik i vård, skola o omsorg

 


Cocos och Nocco 

Certifierade besöks & terapihundar samt pedagogiska tjänstehundar inom vård, skola & omsorg

 

Sveriges riksdag anser att sällskapsdjur har en positiv inverkan på människors hälsa och interaktion i samhället, samt att de är positivt inställda till att djur vistas inom vård, skola och omsorg.

Arbete med hund i vården är väldokumenterat och forskning har bedrivits under många år både internationellt och på senare år även nationellt. Forskningen pekar på att användning av Certifierad Terapihund inom vård, skola och omsorg är värdefull. Intresset är stort för terapihund och dess tjänster är på stark frammarsch.

VI VÄLKOMNAR NYA SPÄNNANDE UPPDRAG

REFERENSER FINNS

Vi som hundekipage arbetar utifrån Socialstyrelsens riktlinjer: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19493/2014-8-7.pdf

Skolavslutning tillsammans med elev