Djurassisterad pedagogik i vård, skola o omsorg

Under 6½ års tid arbetade Cocos som social tjänstehund inom äldreomsorg och skola
Tyvärr avled Cocos i en aggressiv cancer i oktober 2022. Vi har pausat med uppdragen, även för Nocco. Återkommer när ork och tid finns.

Nocco och Cocos

 

Sveriges riksdag anser att sällskapsdjur har en positiv inverkan på människors hälsa och interaktion i samhället, samt att de är positivt inställda till att djur vistas inom vård, skola och omsorg.

Arbete med hund i vården är väldokumenterat och forskning har bedrivits under många år både internationellt och på senare år även nationellt. Forskningen pekar på att användning av Certifierad Terapihund inom vård, skola och omsorg är värdefull. Intresset är stort för terapihund och dess tjänster är på stark frammarsch.

 

Skolavslutning tillsammans med elev