Fotografering av hundar

Vi har börjat fotografera!
Om du vill ha din hund fotograferad i naturlig miljö utan Photoshop så boka er för en fotosession på Cannstaff.

För bokning och frågor kring fotografering kontakta Cilla på 0707-411185. Pris 500kr per hund. Tid ca 1-1,5 timma. Ni kommer få flera foton med signatur Cannstaff
Obs ! Endast signerade bilder får användas vidare. Alltså inte redigera bilderna och ta bort ”Cannstaff” utan tillåtelse.

Nedan kan ni se några av hundarna som blivit fotade på Cannstaff


Valpfotografering på Drömgården

Drömgårdens Kompis