Fotografering av hundar

Vi har börjat fotografera!
Om du vill ha din hund fotograferad i naturlig miljö utan Photoshop så boka er för en fotosession på Cannstaff.

För bokning och frågor kring fotografering kontakta Cilla på 0707-411185. Pris 400kr/hund (fram till 31/8). Tid ca 1-1,5 timma. Ni kommer få många foton och kan själva välja vilka som ni vill att Cannstaff signerar för vidare användning. Endast signerade bilder får användas vidare.

Nedan kan ni se några av hundarna som blivit fotade på Cannstaff